فرم استخدام شرکت اسپاد
جهت استخدام در شرکت اسپاد کامل کردن این فرم الزامیست

لطفا به تمامی سوالات با دقت پاسخ دهید
شروع
 
گروه استخدامی مورد نظر *


 
مشخصات فردی

 
نام و نام خانوادگی *

 
جنسیت *


 
سن *

 
تاریخ تولد *

 
وضعیت تاهل *


 
تعداد فرزندان

 
زبان خارجه *


 
میزان آشنایی با زبان خارجه

 
خواندن *


 
نوشتن *


 
درک مطلب *


 
تحصیلات *


 
رشته تحصیلی *

 
سوابق کاری

 
آخرین محل فعالیت *

 
آخرین سمت  شغلی *

 
آخرین حقوق دریافتی *

به تومان
 
سابقه بیمه تامین اجتماعی *


 
شماره بیمه تامین اجتماعی

 
استعمال دخانیات

استعمال دخانیات در تمامی ساختمانها و املاک شرکت اسپاد ممنوع میباشد

 
وسیله نقلیه *


 
محل سکونت

 
آدرس محل سکونت *

 
وضعیت محل سکونت *


 
اطلاعات تماس

 
تلفن همراه *

مثال :09121229900
 
تلفن منزل *

مثال :02122944644
 
وب سایت

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform