فرم درخواست فیبرنوری تا منزل
FTTH
هلدینگ اسپاد
IP-TV جهت راه اندازی سرویس های اینترنت پرسرعت ، تلفن و
مخابرات ایران ثبت نام کنید
شروع
 
مشخصات پروژه 

لطفا اطلاعات ساختمان یا مجتمع را وارد کنید
 
نوع کاربری پروژه *


 
نام پروژه

 
مشخصات مالک

 
آدرس پروژه *

 
منطقه مخابراتی *

مناطق مخابراتی با کد تلفن قابل تشخیص میباشد برای مثال شماره ۲۲۹۴۴۶۴۴ مربوط به منطقه ۲ مخابرات میباشد
 
وضعیت ساختمانی پروژه *


 
تعداد بلوک *

 
تعداد طبقات *

 
تعداد واحد در هر طبقه *

 
تعداد کلی واحد های پروژه *

 
مشخصات تماس پروژه

 
نام نماینده یا مدیریت مجتمع *

 
تلفن ثابت *

 
تلفن همراه *

 
سرویس های مخابراتی *

لطفا سرویس های مخابراتی مورد نظر را انتخاب کنید

 
سرویس های ساختمانی


Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform